Odkazy další generaci

Země umírá a my pořizujeme záznamy.
Odkazy další generaci a ti nahoře přehled ztrácí.
V ulicích střílení a strach.
Naše životy na miskách vah.
Kdo nám na otázky odpoví?
A kdy se sevřou okovy?

Dláždíme si cestu do pekla.
Matka Země se nás zřekla.
Kolem nás výbuchy a střepy.
Nejsme hloupí ani slepí.
Země přestává nás mít ráda.
Ukazuje nám svoje záda.
Každej den zprávy plný zla.
Nikdo z nás se v tom už nevyzná.

Jak se vám doma spí,
zatímco jinde na světě v noci pláčou?
Jako lídři jste zklamali a vaše duše zaprodali.
Marastu je stále víc, oddaně mu jdeme vstříc.
Píšete svý scénáře a my tiše čekáme,
až zazní zvony ze zvonic.

Země umírá a my sdílíme na zdi cizí názory.
Odkazy další generaci.
Kdekdo poslední naději ztrácí.
Kudy tahle cesta povede?
Musíme začít sami u sebe.
Až ti nahoře nám odpoví,
možná se za to jednou zodpoví.