Vzbuďte mě až budu u konce

Vzbu�te m� a� budu u konce
**************************
Text: Pi�to
Hudba: Yaris, ZO

A:
Le�im, kouk�m do stropu
v�ude je ticho, �ek�m
popeln�k pln� se k povrchu
snad je�t� �iju, douf�m
Pomalu mi �as ub�h�
hodiny netikaj, nesly�im
ka�d� chv�le je pom�jiv�
d�l nev�m, z okna vysko��m

B:
�as u� se zastavil
hodiny dotikaj, napo��d
n�kdo vol�, v�echno bych vym�nil
za N�CO�co d�l dodat�
Le�im, kouk�m pod v�ko
zas u� jen ticho m� �ek�
je to tu fajn, jen mi je l�to
�e za��t n�co, se tady ned�

Ref:
Smrt nebo nic, co te�ka za��v�m
Nebo snad oboj�, t�ko to rozpozn�m
N�CO m�sto ni�eho, t�ko se dohled�m
Asi jsem u konce, ani u� nedejch�m